Dental Express

قبضات/أجزاء التبديل والصيانة

وصلة نربيش

$ 0

وصلة من رباعي الى ثنائي

$ 0

غطاء قبضة توربين بوش

$ 0

تحويلة من ثنائي الى رباعي

$ 0

مفتاح سنابل nsk

$ 0

حمالة قبضة عظمة

$ 0

تحويلة من رباعي الى ثنائي

$ 0

وصلة من ثنائي الى رباعي

$ 0

وصلة ماصة عادية

$ 0

نربيش سرنغ ماء وهواء

$ 0

مفتاح غطاء قلب NSK

$ 0

مفتاح غطاء قلب تورك NSK

$ 0

نربيش قبضة ثنائي AK

$ 0

نربيش قبضة رباعي AK

$ 0

نربيش سرنغ ماء وهواء AK

$ 0